Co říká zákon

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 322,50 Kč na 1 litr vyrobeného 100% lihu (l a.a. – litr absolutního alkoholu).

Pokud si však za určitých podmínek nechá pěstitel vypálit ovocný kvas v pěstitelské pálenici, odvede daň podstatně nižší (162 Kč/l a.a.). Odváděná daň je samozřejmě započtena v ceně za pálení a celnímu úřadu ji odvádí provozovatel pálenice. Toto zvýhodnění je omezeno produkcí 30 litrů absol. alkoholu (tj. např. 60 litrů 50% pálenky) na pěstitele ročně (dle výkladu celního úřadu na domácnost, proto prozatím se řiďte výkladem Celního úřadu, o celé záležitosti jednáme s právními zástupci), služba je určena jen pro fyzické osoby, kvasy lze připravovat pouze z čistého ovoce bez přídavku cukru a výsledný destilát se nesmí prodávat.

O splnění těchto podmínek, podepíše pěstitel v pálenici čestné prohlášení, kde musí uvést své rodné číslo a plnou adresu. Pálenice je povinna tento doklad předkládat celnímu úřadu a archivovat ho 10 let.

Stáhněte si: ZÁKON O LIHU – znění platné od 1.1.2007

Zákon o lihu 1997 (Word)

Zákon o lihu 1997 (PDF)

Ke čtení a tisku PDF dokumentů potřebujete program Acrobat Reader, verzi 4.0 nebo vyšší. Můžete si jej zdarma stáhnout z webových stránek firmy Adobe (anglicky, www.adobe.com) nebo Amos Software (česky, www.amsoft.cz).